Tisk

Vyčištění studny


Vyčištění studny provádíme následujícím způsobem:Ze studny se vyčerpá voda a vhodnou technologií  se manuálně vyberou veškeré nánosy a usazeniny z jejího dna.
Plášť studny se vyčistí průmyslovým vysokotlakým strojem a opět se přečerpává voda.
Pokud je ve studni znovu použitelná štěrková vrstva, propere se a vyčistí vysokotlakým strojem.

Jestliže na dně štěrková vrstva chybí, založí se nová vápencovou drtí o hrubosti 8-16 mm z důvodu desinfekce a kyselosti vody.
Jakmile je studna čistá je ji vhodné zajistit proti vniknutí povrchových nečistot.
Postupuje se tak, že se vytmelí spáry mezi skružemi a potrubím.

Skruže se vytírají speciálním cementovým přípravkem.
Pokud je ve studni staré pozinkované potrubí zasahující pod hladinu vody, doporučujeme ho vyměnit za plastové (polyethylenové), aby čištění mělo smysl.

Na závěr se plášť studny opět desinfikuje a použitý roztok se ze studny znovu vyčerpá.
V konečné fázi se voda desinfikuje vhodným desinfekčním prostředkem.
Dle druhu použité nebo nepoužité desinfekce je po vystoupání hladiny vody studnu možno ihned používat, ale doporučujeme 14 dní čerpat a po té si nechat udělat rozbor vody, který zajistíme.


Dále nabízíme:

  • výměnu sacích košů
  • výměnu a montáž sacích potrubí
  • výměnu svrchní skruže
  • výměnu zákrytové desky (dřevěné, betonové)
  • výměnu a opravu poškozených částí ostění (vnitřního pláště studny)
  • zhotovení nové jílové těsnící vrstvy k zamezení pronikání povrchové (dešťové) vody do studny
  • spárováni