Tisk
PDF

Desinfekce studní

Jak provádíme desinfekci studní

Voda která se vyčerpává ze studní je tedy většinou kontaminovaná, kontaminaci, kvalitu vody a její složení určíme přenosnou laboratoří, neboli měřícím digitálním přístrojem.

Zde můžeme v prvopočátku zjisti co studna vyžaduje a to čím provádět desinfekci ,kde je zdroj znečištění.
Pokud se dostává voda povrchová do studny, nebo zdali jde o chemické znečištění.

V tom to případě se okolí studny podrobí rozboru půdy a okope se kolem aby kontaminovaná zemina byla odvezena a ekologicky zlikvidována.

I zemina se dá podrobit rozboru přímo na místě.
Vzorky a kvalita podloží se také analyzuje na místě.

Tím se dostáváme k prohlubování studní.